innovative
Mental Tools

Vi utvikler innovative digitale tjenester for trening av mental helse.

Photo by Jason Edwards on Unsplash

Om PsykTools 

våre løsninger

PsykTools er en digital plattform rettet mot bevist kognitiv trening for å utvikle mental helse.
Plattformen retter seg mot psykologspesialister, terapeuter, veiledere og sluttbrukere.

Den digitale plattformen kan brukes til å utvikle digitale treningsprogram, tilpasse treningsprogrammene til
sluttbrukere og gir terapeut mulighet til enkelt å følge opp fremgangen i den daglige treningen i realtid.
j

Spesialist

Spesialistene kan i PsykTools portalen:

 • Lage sine egne treningsprogram
 • Lage øvelser med bruk av video, lyd og tekst
 • Lage screening verktøy for å måle nå situasjon
  og se utvikling
 • Lage quiz, spørsmål, etc for å måle kunnskapsnivå
 • Effektiv distribusjon av treningsprogram til andre terapeuter, veiledere, trenere, etc

Spesialistmodulen skal benyttes av de som er ansvarlig for et treningsprogram. Spesialisten skal kunne beskrive øvelser i form av:

 • Screening av dagens situasjon
 • Øvelsens hensikt og målsetning
 • Instruksjoner og veiledning
 • Sensorer som samler data under øvelsen

Det legges til rette for at hver øvelse kan ha en screening, veiledningsbeskrivelse i form av video, lyd og tekst, spørsmål, sensorer for datainnsamling, etc.

Vår løsning vil legge til rette for at sluttbruker kan gi fortløpende tilbakemelding på effektene av foreslåtte øvelser. Det vil danne grunnlag for at spesialisten bedre kan forstå hvilke øvelser fungerer best for hvilke diagnoser og personprofiler.

Terapeuter og veiledere

Terapeutene og veiledere som tar i bruk PsykTools portalen vil kunne få:

 • Lett tilgang til treningsprogram utviklet
  av andre spesialister
 • Mulighet for å tilpasse treningsprogram til dine sluttbrukere (kunder, pasienter, utøvere, etc)
 • Enkel og sikker kommunikasjon med sluttbruker
  ved hjelp av videokonferanse, chat eller meldingsutveksling
 • Real-time overvåkning av sluttbrukerens fremgang i opplæringen

Terapeut skal kunne velge blant treningsprogram i portalen og knytte dette opp mot sluttbruker for den trening som anbefales utført. Terapeut vil ha tilgang til en oversikt over sine sluttbrukere og et dashboard som viser fremdriften i treningsprogrammet per bruker.

​Terapeuten kan intervenere overfor en sluttbruker og holde en dialog via en sikker linje ved hjelp av videokonferanse, meldingsutveksling eller chat.

Håndtering av personinformasjon og pasientinformasjon er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Sluttbrukere av mental trening

Sluttbrukere av mental trening får gjennom en mobilapp tilgang til:

 • Tilgang til sitt eget treningsprogram tilpasset
  av terepeut
 • Pedagosisk introduksjon til hver øvelse som skal gjøres
 • Kalender som viser hva du skal gjøre i dag, denne uken, måneden, etc
 • Sikker og enkel kommunikasjon med din veileder eller terapeut via video, chat eller meldingsutveksling
 • Gi enkel og strukturert tilbakemelding til din veileder eller terapeut på fremgang din trening

Håndtering av personinformasjon og pasientinformasjon er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Forsker

Forskere vil kunne få tilgang til adferds data gitt samtykke fra sluttbrukere. Dette kan brukes til å finne ut hvilken type trening har effekt. Det er også mulig å knytte opp sensorteknologi til sluttbrukere slik at data om søvn, bevegelse, puls, etc kan legges til grunn ifm forskningsarbeidet.

Aktuelt

om oss

Vi har som ambisjon å være den fremste
leverandør av digitale tjenester rettet mot trening av mental helse.

Vi tror at utvikling av mental helse handler om å trene i hverdagen og ønsker å tilby digital assistanse til dette.
Våre løsninger skal involvere psykologspesialister, terapeuter, pårørende og sluttbrukere i treningen. Vi utvikler våre tjenester i nært samarbeid med INTROMAT som er et IKT fyrtårnprosjekt under ledelse av Helse Bergen og finansiert av Norges Forskningsråd.
PsykTools er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting, Bergen Teknologioverføring and key personell.

Møt vårt team

Vi har utviklet løsninger rettet mot mental helse siden 2013.

Jonny Klemetsen

​Daglig leder

Jonny har lang erfaring fra ledelse og forretningsutvikling. Har sterk bransjekompetanse innen digitalisering og IT. Var en av grunderne av Sonat Consulting Bergen i 2012. Har bakgrunn fra NTNU og BI. Har vært involvert i digitaliseringsprosjekt innen mental helse sinden 2013.

 

Per Kåre Otteren

Utviklingssjef

Per Kåre er utdannet siv.ing fra NTNU Data. Han har lang erfaring fra utvikling av komplekse IT løsninger. Per Kåre er meget erfaren arkitekt og har dyp kunnskap om Microsoft teknologi og front-end utvikling. Har lang erfaring med å utvikle digitale løsninger for mental helse.

 

Li-Hsuan Chen

 

​Senior UX designer

Li-hsuan har lang erfaring med UX / UI / GUI design i IT-bransjen fra kunder som Acer, Dell, og Hp. Hun har gode egenskaper og ferdigheter med å oversette et komplisert budskap til en visuell kommunikasjon.

 

Takk for meldingenla oss starte noe nytt
si hei !

Ta kontakt med oss

Besøksadresse :
Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway
Kontakt :
jonny.klemetsen@sonat.no
Org.nr :
916 293 739
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED youwell AS